Bettskena

Avlastning och skydd för dig som gnisslar eller pressar tänder.

Slitna tänder eller spänd käkmuskulatur

Normalt slits tänderna ner långsamt. För en del människor går det dock lite snabbare. Orsaken kan vara tandpressning, eller tandgnissling, som vanligtvis sker nattetid och oftast helt omedvetet. Ansiktet, munnen och tuggsystemet är en komplicerad apparat. Det finns teorier om varför vissa människor pressar tänder, men några säkra svar finns inte. Dock finns en stark koppling mellan stress och gnissling av tänder. Tandpressning kan leda till att tänderna slits ner och lagningar går sönder, men också till spända käkmuskler och huvudvärk.

Symtom

Vissa är helt omedvetna om sin överbelastning, medan andra har symtom. Det kan röra sig om värk i rygg, axlar, huvud, öron och tuggmuskler eller ömhet i tänder och käkleder. Ibland kan det också innebära svårigheter att gapa eller stänga munnen. Käkledsknäppningar, som oftast är helt ofarligt, är vanligt hos den som pressar eller gnisslar tänderna.

Behandling

Vi kan ofta tidigt se problemen och erbjuda hjälp. Information och avslappningsövningar är en viktig del i behandlingen. Den vanligaste metoden för att lindra symtom och skydda tänder och käkleder är en bettskena. Bettskenan stabiliserar käken och avlastar käkleder och käkmuskulatur. Dessutom skyddar den från det slitage och den belastning på tänderna som gnisslingen orsakar. Skenan är oftast gjord i hårdplast och används vanligtvis på natten.