Digitalt avtryck

Inga fler obehagliga avtryck!

Miljövänligt och smidigt

Hos oss tas majoriteten av alla avtryck med en digital scanner som skapar en 3D av tänderna med hjälp av en kamera. Avtrycket kan sedan skickas till det tandtekniska laboratoriet digitalt. Fördelarna med detta är många. Dels ökar patientkomforten då man slipper de vanliga avtrycken som av många upplevs obehagligt och dels så går arbetsflödet snabbare. För dig med tandvårdsrädsla kan denna teknik underlätta då vanliga avtryck ibland kan trigga igång kväljningar och panikkänsla. Det minskade behovet av avtrycksmaterial och transporter gör att det dessutom är bättre för miljön! Med hjälp av avtryck kan allt från bettskenor, implantatkonstruktioner, broar och kronor framställas. Utvecklingen går ständigt framåt och med dagens digitala avtrycksteknik kan mycket hög precision uppnås direkt utan behov av omtagningar.

Den digitala tekniken är även mer pedagogisk då du som patient kan vara mer involverad i behandlingsflödet