Kompositfyllning

För lagning av mindre tandskador.

En kompositfyllning rekommenderas vid lagning av mindre tandskador

En stor fördel med komposit är att fyllningen limmas fast vid tanden, detta innebär att minimal mängd frisk tandvävnad måste tas bort för att uppnå en bra fyllning. Detta minskar även risken för framtida komplikationer. Dagens kompositer har en hög estetik och går att göra mycket naturtrogna. Om skadan är mindre blir hållbarheten oftast lång. Stora kompositfyllningar, och kompositfyllningar på särskilt utsatta ställen är känsliga för påfrestningar, till exempel hårt tuggtryck. De kan då frakturera eller släppa, helt eller delvis, från tandytan.

Ett plastmaterial

Komposit är en typ av plast som består av ett matrix, metakrylat, som är utfylld med en så kallad filler. Metakrylaten är lättflytande och är den sammanhållande länken i kompositen. Fillern är nanopartiklar som ofta består av, hårda glas- eller kvartskorn. Fillern ger kompositen dess styrka och nötningstålighet. Mängden filler påverkar också kompositens estetiska egenskaper. Innan kompositen stelnat är den formbar. De vanligaste kompositmaterialen är ljushärdande, vilket innebär att de stelnar när tandläkaren lyser med en speciell lampa på fyllningen. Komposit krymper när den stelnar, det spelar inte så stor roll om hålet är litet, men om hålet är stort kan spänningar uppstå mellan fyllningen och tanden vilket kan ge symtom i form av isningar. För att undvika detta görs större fyllningar i flera tunnare lager. Om fyllningen släpper på något ställe kan karies bildas. Det kan även uppstå läckage, som leder till att tanden isar och att, på sikt, pulpan inuti tanden skadas. Stora tandskador lagas därför bäst med någon typ av inlägg eller krona.