Kron- och broterapi

För lagning av större tandskador och ersättning av förlorade tänder.

Hållbart och hög estetik

När tanden har en större skada är prognosen på en kompositlagning dålig, då kan en krona återställa funktion och utseende. Kronor tillverkas i olika material, vanligast är en helkeramisk krona. Ibland måste kronan förstärkas med en innerkärna, då används t.ex. zirkoniumdioxid, guld, koboltkrom eller titan.

Hög kvalitet

Kronor görs individuellt för varje patient. Den skadade tanden prepareras genom att eventuell karies och gamla lagningar avlägsnas samt att den yttersta delen av tanden slipas bort för att ge plats åt kronan. Därefter tas ett avtryck. Med hjälp av avtrycket tillverkas en modell, och på den framställs sedan kronan av ett tandtekniskt laboratorium. Vi anlitar enbart laboratorier som framställer de tandtekniska produkterna i Sverige. Kronan provas för att säkerställa att färg och passform är optimal. Slutligen limmas kronan fast till tanden.

Pelare

Ibland återstår så lite tandsubstans att det ej går att fästa en krona. Då kan tanden först byggas upp med ett stift, eller pelare som det också kallas. Pelaren sätts fast inne i roten och tanden måste då vara rotfylld, på pelaren kan sedan en krona fästas. Pelare görs i en guldlegering, koboltkrom eller titan.

Alternativ till implantat

Om en tand gått helt förlorad, d.v.s. även tandroten är borta, kan man sluta den uppkomna tandluckan med en bro. Det är en fast tandprotes som sitter ihop i ett stycke där den saknade tanden ersätts med ett s.k. hängande led. Bron fästs i tänderna intill tandluckan. Stödtänderna prepareras på samma sätt som när en enstaka krona ska framställas.

Förutsättningar för bro

Om förlorade tänder ska ersättas med en fast bro måste tänderna, som ska utgöra stöden, vara i gott skick. Det måste också finnas tillräckligt många tänder som kan ge stöd åt bron. Tänderna får inte heller stå alltför långt ifrån varandra, då blir belastningen för stor och risk för fraktur av bro eller stödtänder finns. En bro kallas ibland för brygga. Ifall tänderna intill tandluckan är intakta vill man helst inte slipa på dem för att kunna fästa bron. Då är ett implantat att föredra eftersom de friska tänderna vid luckan slipper bli påverkade.