Tandhygienistbehandling

Förebygger och behandlar sjukdomar i tänder och tandkött.

Tandhygienisten har särskild utbildning i förebyggande tandvård

Hon informerar och instruerar dig i hur du ska ta hand om dina tänder och ditt tandkött samt undersöker och tar röntgenbilder vid behov. En god munhälsa gör att du minskar risken för att utveckla sjukdomar som karies och parodontit (tandlossning) i framtiden. Tandhygienisten tar bort plack, tandsten och missfärgningar med hjälp av bland annat ultraljud och Air Flow.  Tandläkare och tandhygienist jobbar i ett nära samarbete för att du som patient ska få bästa möjliga vård.

En frisk tand har en tandköttsficka som är 1 till 4 millimeter djup. Med parodontit ökar fickdjupet. Ju tidigare parodontiten behandlas, desto större är chansen till utläkning. En allvarlig parodontit kräver mer omfattande behandling, jämfört med en mildare som upptäcks i ett tidigare skede. Ofta får man inga symptom på parodontit förrän sjukdomen gått väldigt långt. Då kan man få problem med infektioner eller att tanden känns lös.

Inflammerat tandkött

En inflammation i tandköttet kan vara början till parodontit. Det är placket som bildas i munnen som är orsaken till tandköttsinflammation (gingivit). Inflammation utan parodontit är enkel att behandla. Med förbättrad munhygien läker det oftast ut på en eller ett par veckor. Dock kan inflammationen komma tillbaka snabbt om munhygienen försämras. Noggrann rengöring med tandborste, tandtråd eller liknande är det enklaste knepet för att undvika inflammerat tandkött.

Tandsten

Risken för tandsten varierar från människa till människa och från tand till tand. Sämre munhygien leder till att tandsten lättare bildas. En förutsättning för all utläkning av tandlossningssjukdomar är att tandstenen avlägsnas. Eftersom du inte kan ta bort tandsten själv är det viktigt att regelbundet besöka en tandläkare eller tandhygienist som kan göra det åt dig. Behandlingen är nästan smärtfri. Har du däremot djupa tandköttsfickor som är inflammerade kan du behöva lokalbedövning. Denna inflammation läker oftast ut inom några veckor, förutsatt att tandstenen tas bort och att du håller rent i munnen.

Fördjupade fickor

Om plack och tandsten får sitta kvar en längre tid ökar risken för parodontit, tandlossning. De första tecknen är fördjupade tandköttsfickor till följd av en bennedbrytning. Bennedbrytningen är en försvarsmekanism för att skydda kroppen från de bakterier som finns i plack och tandsten. I fördjupade fickor går det ej att hålla rent själv, behandlingen måste utföras av tandläkare eller tandhygienist. Den går ut på att tandstenen avlägsnas med specialinstrument eller ultraljud. När tandstenen avlägsnats kan fickorna läka ut. Avgörande för ett lyckat resultat är att patientens munhygien fortsättningsvis är mycket bra. Målet med behandlingen är ett fickdjup på mindre än 4 millimeter. Efter en behandling mot parodontit är det viktigt med återkommande kontroller för att se till att sjukdomen inte kommer tillbaka. När tandköttet läker efter en parodontit drar det sig tillbaka något. Detta innebär sällan några problem funktionellt, men det kan medföra blottade tandhalsar och större mellanrum mellan tänder och tandkött.

Operation

Ibland är det svårt att få bukt med de fördjupade tandköttsfickorna. Det kan också vara problematiskt att komma åt tandsten nere på tandroten. Då kan operation vara ett alternativ. Syftet är att rengöra och reducera fickdjupet. Det är också ett sätt att göra det möjligt för patienten att själv hålla rent. Tandläkaren gör ett litet snitt för att kunna vika undan tandköttet in till det sjuka området. Detta gör det enklare att ta bort tandsten och sjuk vävnad runt tanden. När området är rengjort sys tandköttet tillbaka. Operationen är smärtfri och sker under lokalbedövning. Ibland får patienten lite värk efter operationen. Den lindras oftast effektivt med vanliga värktabletter.