Protes

Vid helt eller delvis tandlös käke.

Att få ha en mun med fungerande tänder betyder mycket för oss alla. Mister man en eller flera tänder finns det i dag alternativ för att återställa funktion och utseende.

En hel- eller delprotes är väl fungerande tandersättningar som ger ett naturligt utseende. En delprotes ersätter en eller flera tänder och kan lätt plockas ut. En helprotes ersätter samtliga tänder i munnen och sätts oftast fast med så kallad sugkoppseffekt.

En protes är enkel att hålla ren och efter lite träning kan de flesta båda äta och prata obehindrat med protesen. Det är dock en omställning och individuella variationer kan göra anpassningen mer eller mindre lätt. Hur många tandläkarbesök som behövs för en protesbehandling varierar beroende på hur det ser ut i munnen.

Sjuka och skadade tänder

Ett vanligt scenario är att patienten har sjuka och skadade tänder som behöver tas bort innan man kan få en protes. Tandläkaren tar ett avtryck av de gamla tänderna och med hjälp av avtrycket tillverkar ett tandtekniskt laboratorium en provisorisk protes. Man väntar med att ta bort tänderna tills protesen är klar, vilket innebär att patienten slipper gå utan tänder medan den görs. När provisoriska protesen har använt i ca 2 mån och slemhinnan under har läkt ordentligt så kan den slutgiltiga protesen tillverkas som har längre hållbarhet och är stabilare än den provisoriska.

Implantat kan vara alternativ

Man gör ren den med en borste varje dag och spolar den under vatten. Det finns speciella rengöringsmedel och borstar som används enligt rekommendation från tandläkaren. Ett alternativ till den avtagbara protesen kan vara implantat som opereras fast i käken. Implantat ger fast sittande tänder. En avtagbar protes kan användas under själva implantatbehandlingen som provisorisk tandersättning. Ett annat alternativ kan vara en bro som stöder på de intilliggande tänderna. Det är dock viktigt att stödtänderna är starka och välmående.

Få bort skavsår

När man får en protes är det vanligt att man får mindre skavsår. Ibland behöver protesen justeras. Det är viktigt att man försöker använda den regelbundet för att vänja munnen. Vissa är hjälpta av speciella protesklister. Ibland gör man proteser för lång tid och i andra fall som provisorium till exempel under implantatbehandling.

Bra tandersättning

Mister man fler tänder kan protesen anpassas. Det gör protesen till ett lämpligt alternativ om man har fler tänder som på sikt är osäkra. En protes ger en kostnads- och tidseffektiv tandersättning som vanligtvis fungerar bra i många år.