Rotfyllning

Vid inflammation eller infektion av tandens pulpa.

Anledningar till rotbehandling

En tand kan behöva en rotbehandling och rotfyllning av flera skäl. Oftast beror det på en inflammation eller infektion av tandens pulpa. Det finns flera orsaker till att pulpan inuti tanden inflammeras eller dör, t.ex. karies, stora fyllningar eller sprickor. Besväras du av molande värk, känslighet för kyla och värme, svullnad och ömhet kan det vara tecken på en skadad pulpa. Det är dock inte alltid du får symtom. En levande pulpa är förstås att föredra, men tanden går att rädda även om pulpan skulle dö. Lösningen är en rotbehandling med följande rotfyllning.

Inflammation eller infektion

Pulpit innebär att det finns en inflammation i tandens pulpa. En pulpit kan ge kraftiga symtom i form av värk och ilningar, men den kan också vara helt symtomfri. En inflammerad pulpa kan antingen läka ut eller vara oläkbar. En bedömning av vilken behandling som är lämplig görs från fall till fall, baserat på symtomen. Om pulpan går i nekros, d.v.s. dör, kommer det in bakterier i tanden, man får en infektion. Vid pulpanekros ändrar värken ofta karaktär, den blir mer dov och molande. Tanden kan även ömma vid tuggning. Observera att även en nekrotisk pulpa kan vara helt symtomfri. En nekrotisk pulpa bör behandlas, annars kan bakterier ta sig ner via rotkanalerna ut mot käkbenet. Med tiden kan det innebära en bennedbrytning utanför roten, så kallad apikal parodontit.

Tillvägagångssätt

Rotbehandling innebär att pulpan tas bort. Rotkanalerna rensas med små filar och fylls sedan igen med en rotfyllning. Behandlingen utförs under vanlig lokalbedövning och är för det mesta helt smärtfri. Om pulpan är död behövs ibland ingen bedövning. Det finns alltså ingen anledning att vara orolig för att det ska göra ont. Det kan ta lite tid att utföra en rotbehandling. Ibland är rotkanalerna trånga och böjda, vilket kan göra arbetet svårare. Det viktiga är att kanalerna är riktigt rena innan de rotfylls. För att undvika att nya bakterier kommer in i pulpan under behandlingens gång fäster man en skyddande gummiduk runt tanden. Duken skyddar även övriga munhålan från kontakt med de vätskor som används, för rengöring och spolning av rotkanalerna. Det vanligaste fyllningsmaterialet är guttaperka, ett gummiliknande material, som klistras fast i kanalen. Slutligen tillverkas en fyllning eller en krona som ersättning för den skadade tandkronan.

Uppföljning

En rotbehandling av en tand går oftast att utföra på 1–2 besök. Att laga tanden med en fyllning eller en krona tar ytterligare 1–2 besök. Oavsett vilken behandling tanden får är uppföljning alltid viktigt. Den sker i samband med de vanliga undersökningarna. Efter en rotfyllning kan man få lite värk som vanligtvis lindras med vanliga värktabletter. Eventuell värk brukar försvinna inom 1-3 dagar.