Skalfasader

För bästa estetik på missfärgade eller skadade framtänder.

Keramiskt skal som limmas till tanden

Skalfasader framställs i estetiskt känsliga områden, oftast på framtänder. Det finns flera anledningar till att man väljer att göra skalfasader. Det kan bero på slitage, frakturer, missfärgningar eller avvikande tandform. Tack vare keramens optiska egenskaper är det mycket svårt att se skillnad på en fasad och en naturlig tand. Man styr själv över val på färg och form för att uppnå optimal estetik. När en fasad väl sitter fast fungerar den som en del av den egna tanden.

Behandlingsgång

Vid första besöket prepareras tänderna genom att den yttre delen av tanden slipas bort. Detta sker under lokalbedövning. Det beslutas vilken färg och form du vill ha på dina tänder. Därefter tas ett avtryck som skickas till ett tandtekniskt laboratorium där skalfasaderna framställs. Vi jobbar enbart med svenska laboratorier för högsta kvalitet. Vid andra besöket provas fasaderna då passform och estetik kontrolleras. Därefter cementeras de fast och du kan använda tänderna som vanligt på en gång. Numera finns det även så kallade ”no-prep” fasader, vilket innebär att dessa kan göras utan att tänderna behöver slipas på. Dessa skalfasader är så pass tunna (ner till 0,1 mm tunna) att ingen avverkning på tandytan behövs. Det är dock inte i alla fall man kan göra ”no-prep” fasader då det finns situationer då dessa inte är lämpliga (till exempel om en tand är mycket missfärgad). En bedömning får göras av våra tandläkare ifall just du är lämplig kandidat för ”no-prep” fasader. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående skalfasader eller boka tid online.