Tandimplantat

När du behöver ersätta en eller flera förlorade tänder.

Nya naturtrogna tänder

Tandimplantat är en mycket bra behandling när en eller flera tänder behöver ersättas. Behandlingen innebär att en eller flera titanskruvar opereras in och får växa fast i käkbenet. På titanskruven fästs sedan en krona eller bro som ersätter de förlorade tänderna. Tänderna sitter fast och blir mycket naturtrogna.

implantat

Undersökning och planering

För att kunna göra en bedömning om implantat är en möjlig behandling behövs en ordentlig undersökning. Vi går igenom ditt allmänna hälsotillstånd, därefter gör vi en grundlig undersökning av din mun. Vi tar nödvändiga röntgenbilder för att se att det finns ben i tillräcklig omfattning där implantaten ska sitta. På röntgenbilderna granskar vi också övriga tänder och käkben. Ibland krävs en skiktröntgen över det aktuella området, då skickas en remiss till röntgenspecialist. Käkbenets höjd, bredd, utseende och kvalitet undersöks. Vi kartlägger även andra känsliga områden, till exempel nerver och bihålor. Efter undersökningen går vi igenom vilket resultat du kan förvänta dig och du får ett kostnadsförslag på behandlingen.

Friska tänder innan behandling

Innan en implantatbehandling kan börja måste du vara frisk i munnen. Har du t.ex. infektioner, karies eller tandlossning måste detta behandlas först. Det är också viktigt att du har en god munhygien innan behandlingen. Vår tandhygienist, Kamilla, hjälper dig komma till rätta med detta vid behov.

Operation

Operationen är ett mindre ingrepp då titanskruven sätts fast i käkbenet. Ingreppet tar någon timme och är inget att oroa sig för. Operationen görs under lokalbedövning som ger en effektiv smärtlindring, du känner av tryck och beröring men ingen smärta. Efter operationen kan du bli lite öm och svullen men det går oftast över inom några dagar och kan vanligtvis behandlas med receptfria värktabletter. Du ska inte anstränga dig det närmaste dygnet efter operationen men de flesta kan gå till sitt arbete redan dagen efter. Stygnen som sätts i samband med operationen tas bort efter 1-2 veckor. Efter operationen behöver implantaten växa fast. Hur lång tid det tar beror på benets kvalitet. Det tar vanligtvis mellan 2 till 6 månader. Under inläkningsperioden har du i de flesta fall provisoriska tänder.

De nya tänderna

När implantaten har läkt fast i käkbenet påbörjar vi den synliga delen, kronan eller bron. Vi tar ett avtryck av din mun som skickas till vår tandtekniker. De framställer sedan tanden eller tänderna i det material som valts. De nya tänderna provas och skruvas eller cementeras sedan fast när optimalt resultat uppnåtts. Den här delen av behandlingen tar vanligtvis några veckor.

Uppföljning

Tandimplantat kräver, precis som de egna tänderna, en god munhygien för att motverka bakterietillväxt och infektioner. Tar du hand om dina nya tänder kan du räkna med att ha dina implantat länge, i bästa fall hela livet. När tanden eller tänderna satts in blir du instruerad i hur du ska hålla rent runt dina implantat. Det är viktigt att du gör rätt från början och lär dig hålla rent ordentligt. Uppföljande kontroller av dina implantat görs därefter i samband med den vanliga undersökningen.

 

distanser