Undersökning

En fullständig kontroll av hela munhålan som avslutas med lättare tandstensborttagning och polering.

Det är inte så länge sedan man gick till tandläkaren bara när man fick tandvärk. Idag handlar en stor del av tandvården om förebyggande åtgärder, vilket har gjort våra munnar friskare.

Det är viktigt att regelbundet komma på tandundersökning. Munnen kan givetvis reagera direkt på en skada, men de flesta sjukdomar kommer smygande. Symptom, till exempel smärta, kommer ofta först i slutskedet och då är det svårare och oftast dyrare att behandla skadan. Möjligheten för att få ha friska tänder livet ut ökar väsentligt om du regelbundet går till tandläkaren eller tandhygienisten. Hur ofta regelbundet är varierar dock frå

n person till person. Vanligtvis räcker det med ett besök per år, men ibland kan det krävas fler.

En undersökning innehåller flera moment. Här följer en beskrivning av dem:

Hälsodeklaration

Först fylls en hälsodeklaration i. Denna information är viktig, bland annat får tandläkaren reda på om du använder något läkemedel. Vissa mediciner orsakar muntorrhet som innebär en högre kariesrisk. Andra mediciner kan påverka t.ex. blödningsbenägenhet och förmågan att läka efter ett kirurgiskt ingrepp. Övrig information som är önskvärd är eventuella allergier och sjukdomar. Sjukdomar och allergier kan påverka val av terapi. Samma inverkan kan även stress och nikotinbruk ha. Tidigare behandlingar och upplevelser är också värdefull information.

Tänder, tandkött och ben undersöks

Tandläkaren undersöker tänder och fyllningar noga för att upptäcka t.ex karies, onormalt tandslitage och sprickbildningar. Därefter undersöks tandkött och ben runt tänderna för att kunna upptäcka eventuella tecken på tandlossning. Det är nämligen en vanlig sjukdom som ofta är mycket långsam och relativt symptomfri i början. Tandläkaren kan dock tidigt se tecken på sjukdom så att den i god tid kan förebyggas och behandlas. En noggrann undersökning är

grunden till all förebyggande vård. Därför mäter och journalför tandläkaren alltid fickorna runt tänderna. Tandköttet och slemhinnorna i munnen är också viktigt att undersöka.

 

Röntgen

Röntgen hjälper tandläkaren att se mer och är ofta nödvändigt för en fullständig tandundersökning. Röntgenbilderna kan bland annat avslöja karies, tandsten, tandlossning, infektioner, sjukliga förändringar och tänder som ligger kvar i käkbenet som annars inte upptäckts i tid.

Muskler och käkleder kontrolleras

Muskler och käkleder kontrolleras också, speciellt om patienten har en tendens att gnissla eller pressa tänder, något som är mycket vanligt.

Ditt allmäntillstånd syns i munnen

Vid en tandundersökning kontrolleras även munslemhinnan. Slemhinnorna i munnen speglar ofta allmäntillståndet i hela kroppen. Ibland remitteras patienten till en specialist eller läkare om tandläkaren upptäcker något misstänkt. Att munnen drabbas av cancer är mycket ovanligt, men tandläkaren tittar alltid efter eventuella tecken även här.

Undersökningen avslutas med lättare tandstensborttagning och polering för en fräsch och ren känsla. Kontakta oss för att boka tid eller boka tid online.